Werkwijze

Home / Werkwijze

Aan een opdracht aan Bolwerk Bedrijfskundig Advies liggen altijd concrete ambities en doelstellingen ten grondslag. Ik help u die te realiseren. Hoe ik dat doe, is van heel veel factoren afhankelijk. Globaal zijn echter de volgende pijlers onder mijn dienstverlening te onderscheiden:

 

 1. Kleine stappen
  Ik zet liever een paar kleine, maar vastberaden stappen vooruit dan één grote, maar onvaste stap. Daarmee creëer je meer houvast, meer draagvlak en uiteindelijk een duurzamer resultaat.
 2. No-nonsense
  Heel simpel: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Met respect voor mens en organisatie, met oog voor detail en met altijd ook heel scherp het doel voor ogen.
 3. Analytisch
  Meten is weten. Een aloude wijsheid, die ook ik aanhang. Cijfers vertellen immers alles over de prestaties in het verleden en leveren een basis om op voort te borduren en te plannen.
 4. Kortste weg
  Kleine stapjes weliswaar, zoals bij punt 1 aangehaald, maar wel altijd stapjes in de goede richting. En altijd ook via de kortste weg, al is dat inderdaad niet altijd ook de gemakkelijkste weg.