Diensten

Home / Diensten

Met Bolwerk Bedrijfskundig Advies lever ik mijn diensten op het snijvlak van ondernemerschap en bedrijfskunde. Ik ben de sparring partner, het klankbord en de ‘uitvoerder’ van de ondernemer tegelijk. In die rol pak ik die zaken beet waar de ondernemer zelf niet de tijd, expertise of competenties voor heeft.

 

Ik help een ondernemer te zorgen dat de organisatie zich ontwikkelt in lijn met de visie en ambities van die ondernemer. Om doelen, middelen en mensen met elkaar te verbinden. Heel concreet is dat bijvoorbeeld:

 

 • Strategische heroriëntatie of reorganisatie
  Aanleiding kan heel divers zijn: een startup, een overname of het afstoten van een of meerdere onderdelen van het bedrijf. Ik help de ondernemer om dat proces in goede banen te leiden en mogelijk een nieuw ondernemingsplanning te maken. We nemen het bedrijf kritisch onder de loep, inventariseren kansen en bedreigingen en stellen op basis daarvan een actieplan op voor de korte en middellange termijn.

 

 • Definiëren of herdefiniëren van relevante KPI’s
  Veel ondernemingen hebben hun KPI’s keurig gedefinieerd. Vaak zie je echter dat deze hun oorspronkelijke waarde snel verliezen, bijvoorbeeld omdat ze niet of niet op de goede manier worden gehanteerd. Ik help ondernemers hun KPI’s te herdefiniëren en daar ook naar te handelen.

 

 • Projectmanagement
  De wereld verandert. Continu. En steeds sneller. Organisaties staan daardoor steeds vaker ook voor nieuwe projecten buiten de reguliere bedrijfsvoering om. Als project manager neem ik de verantwoordelijkheid op me voor het bereiken van een vooraf helder gedefinieerd resultaat. Taken behelzen onder meer het plannen en bewaken van werkzaamheden en het aansturen en motiveren van medewerkers.

 

 • Change management
  Je moet blijven veranderen. Jezelf blijven ontwikkelen. Ook als organisatie. Dat besef is er ongetwijfeld, maar hoe initieer je veranderingen? Hoe meet je de voortgang? En hoe motiveer je medewerkers? Als change manager neem ik daarin het voortouw en de regie om u te helpen uw organisatie aan te passen aan veranderende tijden en inzichten.

 

 • Interim management
  Ik heb jarenlange ervaring, in verschillende omgevingen, als eindverantwoordelijke op het gebied van Finance en Operations. Op dat vlak kan ik op interim basis specifieke kennis toevoegen aan de bestaande bedrijfsvoering, een managementpositie bekleden of een nieuwe organisatiestructuur helpen implementeren.

 

 • Bedrijfsoverdrachten
  Ik help ondernemers om op basis van zowel objectieve data als subjectieve criteria de waarde van de onderneming(en) te bepalen en op basis daarvan een plan de campagne te ontwikkelen voor de aan/verkoop ervan.